İstanbul Outlet Park AVM Kat: 2 No: 64 Beylikdüzü / İstanbul

BİZE YAZIN

info@mayhr.net

BİZE ULAŞIN

0533 336 16 65

Outsource Bordro Hizmeti

Outsource bordro hizmeti,

Outsource Bordro Hizmeti

Outsource bordro hizmeti, firmaların 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince hükümleri belirlenen bordrolama işlemlerini başka bir kuruluşa devretmesi amacıyla verilen hizmetler bütündür. 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu firmalara; birçok ayrıntılı bilgiyi içeren çeşitli evrakları raporlama mükellefiyeti vermiştir.

Bu doğrultuda firmaların personellerinin ücret dökümlerini düzenli aralıklarla raporlamak durumundadır. Söz konusu raporlama faaliyeti içerisinde herhangi bir eksiğin bulunmaması, sürecin en profesyonel şekilde yönetilmesi konusunda oldukça kritik bir önem arz eder. MAYHR outsource bordro hizmetleri ile tüm bordrolama ve raporlama sürecini profesyonel şekilde yönetebilir, istihdam edilen tüm personelin işlemlerinin mevzuatlara uygun şekilde yürütülmesini sağlayabilirsiniz.  

Outsource Bordro Hizmeti Nedir, Neden Önemlidir?

Outsource bordro hizmeti, yurtdışında yaygın olarak kullanılan bir raporlama faaliyetidir. Firmaların raporlama ve bordrolama süreçlerinde dış kaynak kullanmalarını tanımlamaya yönelik hizmetler bütününü kapsar. Söz konusu hizmetlerin temel amacı; tüzel ya da gerçek kişiliklerin, firmaların, şahıs şirketlerinin, derneklerin ya da kamu veya vakıf kuruluşlarının mevzuata uygun biçimde bordrolama çalışmalarının tamamlanmasıdır.

MAYHR Outsource Bordrolama Hizmeti

MAYHR outsource bordro hizmetleri ile firmanızdaki tüm raporlama ve bordrolama çalışmalarını profesyonel şekilde yönetebilirsiniz. MAYHR outsource bordro hizmetlerini tercih etmeniz durumunda elde edeceğiniz kazanımlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tüm raporlama çalışmalarınız tamamen güncel mevzuatlar üzerinden yapılır.
 • Söz konusu çalışmalar için ekstra personel bulundurma ihtiyacınız ortadan kalkar.
 • İnsan kaynakları yönetimine daha fazla vakit ayırarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
 • Bordrolama ve raporlama çalışmalarınızın titizlikle tamamlanarak eksiksiz ve düzenli gerçekleşmesini sağlar.
 • Bordrolama çalışmalarında yaşanan sorunlara profesyonel çözümler getirebilme kolaylığı sunar. Çözüme hızla ulaşabilirsiniz.
 • Giderlerinizi minimalize ederek maddi tasarruf elde edersiniz.
 • Özellikle SGK tarafından verilen teşvikler başta olmak üzere tüm devlet teşviklerinden en efektif şekilde yararlanabilmeniz mümkün hale gelir.

Tüm bu faydalarının yanı sıra MAYHR outsource bordo hizmetleri ile firma için en doğru hesaplamaları yapmak mümkündür. Ayrıca bordrolama çalışmalarında ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlara da sahip olmanız gerekmez. Böylelikle bordrolama işlemleriyle ilgili yasal sorumluluklarınızı devreder ve mükellefiyetlikten doğan riskleri tamamen oradan kaldırabilirsiniz.

 1. Personel İşlemleri
  1. Personel İşe Giriş İşlemleri
A. Yeni işe başlayan personelin bordro  hesaplaması için gereken bilgilerinin sisteme  girilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi.
B. İşe giren personeli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine kaydının yapılması.
C. Firmaya ait başka bir iş yerinden nakil olan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
D. Şirket tarafından istendiğinde, personelin girişi ile ilgili Emniyet ve Jandarmaya verilmesi.
 1. Personel İşten Çıkış İşlemleri
A. İşten çıkan personelin ihbar, kıdem ve diğer çıkış hesaplamalarının yapılması.
B. Şirket tarafından istendiğinde, personelin çıkışı ile ilgili Emniyet ve Jandarma birimlerine verilmesi.
C. Personelin çıkış bildiriminin SGK sistemine yüklenmesi.
 1. Personelin Çalışma Dönemi İşlemleri
A. Şirket’in ihtiyaçlarına yönelik düzenlenen yıllık bordro çalışma takvimi hazırlanması.
B. Şirket tarafından gönderilen puantaj verilerine göre bordro hesaplamasının yapılması.
C. Avans ödemeleri, fazla mesai bilgilerinin bordroya yansıtılması.
D. Sağlık ve hayat sigortalarının puantaj dosyası ve mevzuat çerçevesinde bordroya yansıtılması.
E. İcra takibi neticesinde oluşan borçların bordroya işlenmesi.
F.   Standart  bordro raporlanın hazırlanıp, bunların e-posta ve / veya güvenli bir portal üzerinden Şirket’in belirlediği yetkili kişi ile paylaşımı.
G. Bordroların şifreli zarflarla personele iletilmesi (tercih hâlinde).
H. Personel bordrolarının PDF olarak insan kaynakları bölümü ile paylaşılması.
İ.    Muhtasar SGK Beyanname (1003B) Şirket’in temin edeceği ikinci şifre ile beraber doldurulup, tarafımızca beyan edilmesi.(İstenirse)
J.   Hastalık Raporlarının SGK sistemine yüklenmesi.
K. SGK e-bildirge çıktılarının paylaşımı.
L.   Aylık İşgücü Çizelgesinin İŞKUR’a iletilmesi.
M. Şirket’in çalıştığı bankanın ihtiyaç duyduğu format ve yöntemlerle ödeme listelerinin hazırlanması, onaya gönderimi ve banka sistemine yüklenmesi.
        N. Şirket’in hisse senedi uygulaması varsa ödeme, kesinti gibi sair değerlerin bordroya yansıtılması.
 1. Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
A. Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulması ve feshi ile ilgili danışmanlık desteği.
B. İşe iade davası hesaplamaları ve danışmanlığı.
 1. İş Sürekliliği, Gizliliği ve Güvenliği
A. Şirket’in gizlilik ve güvenli politikalarına uygun altyapı sağlanması.
B. Şirket ile ayrı bir Gizlilik Sözleşmesi’nin hazırlanması ve imzalanması.
C. Şirket verilerine erişimi olan personelle gizlilik sözleşmesi imzalanması.
D. Bordro ve diğer yazışmaların yasaların emrettiği müddet boyunca arşivlenmesi.
E.   Şirket çalışanlarının sisteme girişlerinin manipüle edilmemesi için maksimum güvenlik önlemlerinin alınması.
F. İş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarının sağlanması.
G. Şirket’in talep etmesi hâlinde  SSK borcumuz olmadığına dair yazının temin edilmesi.
 1. Rapor Yönetim
A. Her bir bordro kaleminin brüt ve netini gösteren bordro tahakkuk raporu.
B. Personel ücret pusulaları.
C. Farklı kırınımlarda (departman, bölüm, masraf merkezi vb.) İcmal Raporu.
D. SGK sistemi üzerinden onaylanan işe giriş ve işten ayrılma bildirgeleri.
E. Muhtasar SGK Beyannamesine dair, beyannamenin bildirilmesi için gerekli bilgileri içeren raporlar.
F.   SGK Ek-10 Eksik gün bildirimi.
G. İŞKUR Aylık İşgücü Çizelgesi.
H. Tazminat bordroları ve kıdem karşılık raporları.
İ.    Banka ödeme listesi.
J.   İzin Takip online platformu kullanıldığı durumlarda izin raporları.
D. Şirket için SGK’dan borcu yoktur yazısı alınması.
E. Puantaj dosyasının Şirket adına doldurulması
F. Yeni iş yeri açılışı ve ilgili SGK işlemlerinin Şirket adına, vekaleten yapılması.
G. İş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin yapılması.
H. Şirket’in Zorunlu BES katılımcı sisteminin yönetimi ve takibi.