İstanbul Outlet Park AVM Kat: 2 No: 64 Beylikdüzü / İstanbul

BİZE YAZIN

info@mayhr.net

BİZE ULAŞIN

0533 336 16 65

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı, bir şirket içerisinde çalışanların iş kazaları ve meslek hastalarına karşı korunması adına şirketlere verilen danışmanlık hizmetleridir. Çalışanların iş kazalarından korunması, şirket çalışanları adına oldukça önemlidir. Çalışanların ruh ve beden bütünlüklerinin korunması, iş verimliliğini sağladığı için şirketler, bu tür çalışmalara oldukça fazla önem vermektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği, kısaca İSG olarak tanımlanan bir kavramdır. Belirtilen kanuna göre işverenler, devamlı olarak minimum elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla daimi işlerin yapıldığı iş yerlerinde, iş güvenliği tedbirlerini almak durumundadır.

Alınacak tedbirler ve kanuna uyumlu bir çalışma içerisinde olabilmek adına İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak şirketler açısından oldukça önemlidir. MAYHR olarak sizlere kurumsal hizmet anlayışı çerçevesinde sunmuş olduğumuz hizmetimizden yararlanabilir, çalışanlarınızı iş kazalarına karşı koruyabilirsiniz.

Kurumsal Hizmet Anlayışından Gelen Kalite

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı kapsamında, genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilen hizmet alanları üzerinden sizlere kaliteli hizmet sunmaktayız:

 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında şirketiniz dahilinde gerekli iç denetimleri sağlıyoruz.
 • İç yönetmelikleri hazırlayarak sizlere raporluyoruz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını oluşturarak çalışanların bu politikayı benimsemesi ve buna uygun hareket etmesini sağlıyoruz.
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında rehberlik yapıyoruz.

Bu ve bunun gibi hizmet adımları üzerinden danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Sektördeki tecrübemizi kullanarak kaliteli ve profesyonel hizmetimize devam etmekteyiz.

Neden MAYHR Hizmetinden Yararlanmalısınız?

Sorunların değil çözümün bir parçası olmak isteyen MAYHR, İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı kapsamında, sektörden gelen tecrübesi ile sizlere hizmet sunmaktadır. Sizlere sunduğunuz hizmeti genel olarak aşağıdaki kategoriler üzerinden sağlamaktayız:

 • Personel Görevlendirme
 • Denetimler ve Araştırma
 • Acil Durum Çalışmaları
 • Dokümantasyon ve Analiz Çalışmaları
 • Personel Destek
 • Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı Eğitimleri

Belirtilen kategorilerin her birinde yenilikçi ve teknolojik yöntemler dahilinde hizmet sunmaktayız. Sizler de çalışanlarınızın çok daha güvenli bir ortamda faaliyette bulunmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede çalışanlarınızı iş kazalarından korurken bir yandan da iş verimliliğinizi arttırabilirsiniz. MAYHR, kurumsal ve profesyonel hizmetiyle her zaman sizlerle!

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları: 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Giriş Sistemi (İSG Katip Sistemi) 
 • İSG Katip sistemi üzerinden İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ataması yapılarak onaylatılır. İSG Katip atama çıktıları imzalı bir şekilde saklanır. (Değişen İş Güvenliği Uzmanı vb. durumda atamalar yenilenir.) 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 
 • İş Başı Eğitimi (Her çalışan işe girişte İş Güvenliği Uzmanı tarafından eğitim aldırılarak sahaya girmesi sağlanır.  
 • Çok tehlikeli bir sektörde olduğumuzdan her çalışan 16 saat İş ağlığı ve Güvenliği eğitimi almalıdırlar. (İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından verilerek sertifikalandırılmaktadır.) 
 • OSGB tarafından ilgili yılı kapsayacak şekilde Yıllık Eğitim Planı hazırlanır. 
 • Operatörler için MYK belgeleri, 
 • Yapı işlerine özel meslekler için Mesleki Yeterlilik Belgesi (Kalıpçı, demirci, betoncu vb.) (MYK zorunlu iş dallarında olanlar için her çalışan için istenmelidir.) 
 • Yapı işlerine özel meslekler için Mesleki Eğitim Belgeleri (Her çalışan için istenmeli) 
 • Çay, yemek işi ile uğraşan çalışanlar için iş hijyen sertifikası istenmelidir. 
 • Yapı İşleri Çalışmaları 
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK-3 Bildirimin Çalışma ve İş Kurumu İl Md. ‘ne yapılması gerekiyor. (Mevzuatın linki aşağıda mevcuttur. Yapı İşlerinde ……) 
 • Sağlık ve güvenlik planı hazırlanmalı, Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü ataması yapılıyor. (Mevzuatta tanımı ve görevlendirmesi var.) (Arma Yapı’ şantiye şefi koordinatör olarak atanan bilir.) 
 • Yıllık Çalışma Planı ve Yıllık Değerlendirme Raporu  
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından ilgili yıl içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları için Yıllık Çalışma Planı hazırlanır ve onaylatılır. Her geçen yıl tekrarlanır. Asılları bizde olmalıdır. 
 • Yıllık Değerlendirme Raporu OSGB tarafından hazırlanarak onaylatılır. Bu rapor yıl sonunda hazırlanacaktır. Her geçen yıl tekrarlanır. Asılları bizde olmalıdır. 
 • Risk Değerlendirme Çalışmaları 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri açısından risk değerlendirme ekibi oluşturulur, eğitim verilir ve risk değerlendirme raporu oluşturulur. (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından hazırlanacak. İş kazası, ramak kala olay ve yeni iş kalemleri eklendiğinde çalışma güncellenmelidir.) 
 • Çok tehlikeli sektörde Risk değerlendirme raporu 2 yıl geçerlilik tarihleri içinde hazırlanmaktadır. 
 • Acil Durum Çalışmaları 
 • İşyerini kapsayacak şekilde Acil Durum Planı hazırlanır. Çok tehlikeli sektör için 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.  
 • Acil durum ekip üyeleri seçilir, eğitilir ve duyurulur. (Çalışan sayısına göre ekip üyeleri oluşturuluyor, işveren, alt işveren vb. dahil edilebilir.) (1/10 kişi olarak ilkyardımcı sertifikası olan çalışan olmalıdır.) 
 • Acil durumlar ile ilgili yılda en az bir defa yangın söndürme, ilkyardım, acil kaçış vb. konuları üzerinde tatbikat yapılarak tatbikat raporu düzenlenir. Katılanların imzaları alınır. 
 • Acil durum ile ilgili kaçış krokisi hazırlanır. (OSGB tarafından hazırlanacak.) Krokide acil durum toplanma bölgesi , ilkyardım ekipmanlarının yeri, acil durum ekip üyelerinin adları, acil durum irtibat numaraları olmalı şantiye duyuru panosunda veya ilgli alanlarda asılmalıdır. 
 • Acil durumla ilgili kaçış işaretleri, acil durum toplanma alanı işaretleri proje alanında gösterilir. 
 • Yangın söndürme ve ilkyardım malzemeleri yerleri de işaretler ile gösterilir. 

Şantiye yakınında yer alan tabelamızda yazan proje bilgilerini kapsar. 

 • Öneri ve Tespit Defteri 
 • Ana yüklenici ve alt işveren/yükleniciler ya noter onaylı ya da Çalışma ve İş Kurumu İl Md.’nden alınan Öneri ve Tespit Defteri bulundurmalıdırlar. 
 • Öneri ve Tespit Defteri 3 nüshadır. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İşveren/İşveren Vekili onaylı olarak defter kayıtları muhafaza edilir. Uzman ve Hekimin yazdığı öneri ve tespit bilgileri bu defter ile İşveren/İşveren Vekili’ne tebliğ edilmiş sayılır. Defter temininde OSGB yardımcı olabilir. Onlarda hazır matbu defter olabiliyor. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Ortamı Gözetimi 
 • OSGB İş Güvenliği Uzmanı tarafından proje ziyareti günlerinde saha kontrolleri yaptığı kaydı İşveren /İşveren Vekili’ne teslim eder. Uygunsuz durumların çözümü için önlemleri aldırır. 
 • İşe Giriş Periyodik Muayene Formu 
 • OSGB İşyeri Hekimi tarafından her çalışan için İşe Giriş Periyodik Muayene Formu doldurulur. OSGB İşyeri Hekimince boş formlar tedarik edilebilir. Bu rapor çalışanın hangi görevde çalışabilirliğini gösterir. Çok tehlikeli sektörde muayene formu yılda bir yenilenir. 
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar 
 • Her çalışan için uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar zimmet yolu ile çalışanlara verilir. Kullanım ve yıpranma sıklığına göre yenisi ile değişimleri yapılır. Mevsimsel koşullara uygun KKD’ler temin edilmelidir. İş özel olması gereken KKD var ise temine edilmelidir. 
 • İş Kazaları 
 • İş kazaları için İş Kazası tutanağı hazırlanır, Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulur. İş kazası geçiren kişiler işe başlamadan önce tekrar eğitime alınırİş Kazaları 3 iş günü içinde SGK’ya bildiirmi yapılmalıdır. Alt İşveren/Alt Yüklenici çalışanlarında iş kazası olması halinde bildirim ve ilgili kaza kayıtlarını İşveren /İşveren Vekili’ne teslim eder.  
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı 
 • Kurul toplantısı çok tehlikeli sektör için ayda 1 olur, kurul üyeleri seçilir. (İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi, İdari İşler yetkilisi, formen, varsa sivil savunma uzmanı) 
 • Kurul gündemi oluşturularak katılımcılara 48 saat öncesinden bildirilir. Tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanı olmaması durumunda toplantı tutanağı idari işler yetkilisi tarafından tutulur. 

Kurul üyesi olan çalışan temsilcisi için çalışanlar arasında seçim yapılır. Baş temsilcisi ve yedek çalışan temsilciler seçilir. (Temsilci özellikleri ; İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekmektedir. Temsilci sayıları da çalışan sayısına göre seçilmektedir. İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. 

 • İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri 
 • Projede kullanılacak iş ekipmanları için İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri Turkak akrediteli A Tipi muayene kuruluş, Ekipnet sistemine kayıtlı kişiler tarafından kontrol edilerek muayene raporları düzenlenir. Raporda eksik alanlar iş ekipman sahibi tarafından giderilerek olumlu rapor sonrası iş ekipmanı çalışabilir. Her iş ekipmanı için periyodik kontrol süreleri mevzuatta yazmaktadır. (Örneğin kaldırma ekipmanları yılda bir, basınçlı kaplar yılda bir, yapı iskeleleri 6  ayda br vb.) Sahada her firmanın iş ekipmanı için periyodik muayene raporları ana yükleniciye teslim edilir.   
 • Elektrik tesisatları içinde topraklama, paratoner ve elektrik tesisatı uygunluk belgesi her yıl yenilenir.  
 • İş ekipmanları ile ilgili mevzuatımız yakın zamanda değişikliğe ğramıştı. Kazı makineleri, kamyon vb. araçlarda kontrole tabi oldular. (Mevzuatın linki aşağıda var. Detaylı incelenebilir. İş Ekipmanlar……) 
 • Kule vinç vb. ekipman olması durumunda yılda bir kez periyodik muayenesinin yanında kurulum, montaj, yer değiştirme konularını kapsayacak iş yapım yöntemi (Method Statement) 
 • Geçici Görevlendirme 
 • Projeye SGK açılışı olmayan işlerde gelen çalışanlar veya SGK’lı firmanın başka br projelerinden geçici olarak sahada çalıştıracağı çalışanlar için çalışan onaylı geçici görevlendirme yazısını Ana Yüklenici’ye sunar. Yazının yanında çalışanın İSG eğitimleri, sabıka kaydı, KKD Zimmet Tutanağı, Mesleki Eğitim Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi,şe giriş bildirgesi, aylık bildirge ödemesi vb. kayıtları da telim etmelidirler. Projede kullanılacak iş ekipmanları için İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri Turkak akrediteli A Tipi muayene kuruluş, Ekipnet sistemine kayıtlı kişiler tarafından kontrol edilerek muayene raporları düzenlenir. Raporda eksik alanlar iş ekipman sahibi tarafından giderilerek olumlu rapor sonrası iş ekipmanı çalışabilir. Her iş ekipmanı için periyodik kontrol süreleri mevzuatta yazmaktadır. (Örneğin kaldırma ekipmanları yılda bir, basınçlı kaplar yılda bir, yapı iskeleleri 6  ayda br vb.) Sahada her firmanın iş ekipmanı için periyodik muayene raporları ana yükleniciye teslim edilir.   
 • Elektrik tesisatları içinde topraklama, paratoner ve elektrik tesisatı uygunluk belgesi her yıl yenilenir.  
 • İş ekipmanları ile ilgili mevzuatımız yakın zamanda değişikliğe ğramıştı. Kazı makineleri, kamyon vb. araçlarda kontrole tabi oldular.