İstanbul Outlet Park AVM Kat: 2 No: 64 Beylikdüzü / İstanbul

BİZE YAZIN

info@mayhr.net

BİZE ULAŞIN

0533 336 16 65

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Metni

MAYHR Kurumsal Danışmanlık olarak kişisel verilerinizin korunmasını ve gizliliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda yasa koyucunun sınırlarını çizdiği ölçüde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) (*Kanun) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getiriyor ve siz ziyaretçilerimize güvenli bir internet deneyimi sunmak adına tüm teknik ve idari gereklilikleri sağlıyoruz.

MAYHR Kurumsal Danışmanlık, (*Şirket) https://www.mayhr.net/ (*Site) alan adlı web sitesinin resmi yöneticisidir. Web sitemiz üzerinden sunduğumuz hizmetlerde sizlere çok daha etkili bir internet deneyimi sunmak ve şirket politikalarımızın gereğini yerine getirmek üzere “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. İşlenen kişisel verileriniz MAYHR Kurumsal Danışmanlık’ın güvencesi altındadır. Bu kapsamda tüm teknik gereklilikleri yerine getiriyor, 6698 sayılı KVKK uyarınca sahip olduğumuz hakları güvence altına alarak, yine ilgili kanun ve diğer mevzuatlarda belirtildiği ölçüde kişisel verilerinizin gizliliğine önem veriyoruz.

Siz web site ziyaretçilerimizi ve müşterilerimizi KVKK Politikası (*Aydınlatma Metni) ile sahip olduğunuz haklar, kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun hakları, kişisel verilerinizin korunması hakkında alınan teknik önlemler, kişisel verilerinizin paylaşımı ve paylaşım amaçları, kişisel verilerinizin aktarılması hakkında bilgilendirmek isteriz. Web sitemize bulunduğunuz ziyaretlerde işbu metin kapsamında belirtilen şartları kabul, onay ve beyan etmiş olursunuz.

Veri Sorumlusu Hakkında Bilgilendirme

MAYHR Kurumsal Danışmanlık A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına sahibiz. İlgili kanunda ve diğer mevzuatlarda belirtildiği ölçüde veri sorumlusu olarak kişisel verilerin kullanması üzerinde bazı temel yükümlülük ve haklarımız mevcuttur. 

Kişisel Verileri İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK 4. Maddesinde belirtilen hususlar uyarınca tarafımızca işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

 • Sizlere daha kaliteli bir hizmet sunmak, internet deneyiminizi güçlendirmek ve web sitemizin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Hukuki, ticari ya da idari şirket politikalarının yerine getirilmesini sağlamak,
 • Uygun görülmesi halinde adli makamlar ya da kolluk kuvvetlerine yasaların emrettiği ölçüde bu verileri iletmek,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Reklam, tanıtım, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi,
 • Finans, muhasebe, vergi gibi işlemlerin yönetilmesi,
 • Sunduğumuz hizmet ve ürünlerden uygun kişilerin faydalandığından emin olmak,
 • Sizlere kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sağlamak,
 • Sunduğumuz hizmetlerimizin öneriler ölçüsünde özelleştirilmesi,
 • İş birimlerimizin ilgili iş süreçlerini yönetmesi,
 • Şirketimizin iş ya da ticari stratejilerinin planlanması,
 • Kullanıcıların kullanım alışkanlıkları, satın alma eğilimleri ve ihtiyaçlarına yönelik satış stratejilerinin geliştirilmesi

Ve burada belirtilmeyen sebepler doğrultusunda kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki gerekçeleri açık bir şekilde düzenlenmiştir. İlgili kanunun ilgili maddeleri uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla: tamamen ya da kısmen, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, herhangi bir türden veri kayıt sistemi ya da aracı kullanarak, kişisel verilerinizin; muhafaza edilmesi, işlenmesi, depolanması, kaydedilmesi, aktarılması, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, devralınması, üzerinde işlem yapılarak elde edilebilir konuma getirilmesi, sınıflandırılması veya üçüncü şahıslarca kullanılmasının engellenmesi ve burada belirtilmeyen yöntemler de dahil olmak üzere her türden işlem tarafımızca yapılabilecektir.

Kişisel verileriniz, MAHYR Kurumsal Danışmanlık’ın güvencesi altındadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz: şirketiminiz daha iyi hizmet sağlaması amacına bağlı kalarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler kullanılarak; formlar, üyelik sözleşmeleri, web sitemize kayıt ve giriş bilgileri, seminerler, eğitimler, organizasyonlar ya da benzeri türden bir faaliyet aracılığıyla yukarıda açık bir şekilde belirtilen amaçlar doğrultusunda elektronik veya sözlü yollarla toplanabilecektir.

6698 sayılı KVKK madde 5, açık bir şekilde kişisel verilerin korunmasına ilişkin veri sahibinin haklarını düzenlemiştir. İlgili kanunun ilgili maddesinde veri sahibinin izni olmaksızın verilerinin işlenmesinin mümkün olmadığı da belirtilmiştir. Ancak belli şartlar ve durumlarda veri sahibinin iznine ya da açık rızasına bakılmaksızın kişisel verilerinin; işlenmesi, paylaşılması, depolanması ya da aktarılması da mümkündür.

Buna karşın kişinin; siyasi, düşüncesi, etnisitesi, ırkı, felsefi ya da dini inancı, mezhebi, cinsel hayatı, vakıf ya da sendikal üyelikleri, cezaya ilişkin mahkumiyeti, kılık ya da kıyafeti, genetik verileri gibi bazı temel veriler, özel nitelikli kişisel veriler olarak adlandırılır. Belirtilen durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişilerin özel nitelikli verilerinin işlenmesi, açık rıza beyanı olmaksızın KVKK kapsamında yasaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi veya Kuruluşlar

Kişisel verilerinizin paylaşılabileceği üçüncü şahıs, kurum ya da kuruluşlar 6698 sayılı KVKK madde 8 kapsamında düzenlenmiştir. İlgili kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere MAHYR Kurumsal Danışmanlık; iş ortakları, iş birliği halinde olduğu yurt içi ya da yurt dışı merkezli kuruluşlar, avukatlar, şirketin farklı birimleri ve iştirakleri, hissedar olunan şirketler, şirketin hissedarları, ana hissedarlar, dijital faaliyetlerin yürütülmesi üzerine hizmet alınan firmalar, program ortağı olan kuruluşlar, adli ve idari makamlar, kolluk kuvvetleri, tüm resmi merci ve kurumlar başta olmak üzere işin gereği olan faaliyetleri yürütmek ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, veri sorumlusu sıfatını kullanarak kişisel verilerinizi üçüncü şahıs ya da kuruluşlara aktarabilir.

Kişisel Verilerin Muhafazası ve İmhası

MAHYR Kurumsal Danışmanlık olarak kişisel verilerinizi ilgili kanun, mevzuat ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda belirlenen süre boyunca muhafaza ediyoruz. Kişisel verileriniz son teknolojik özelliğe sahip güvenlik sistemleri ile muhafaza edilmektedir. Bununla birlikte kişisel verilerinizin işlenme süresine ilişkin KVKK kapsamında belirlenen sınırlara, şirketimiz yüksek düzeyde hassasiyetle uymaktadır. Ayrıca kişisel verilerinizin silinmesi, imha edilmesi ya da tamamen anonim bir hale getirilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK madde 11, veri sahibi sıfatıyla kullanıcıların haklarını güvence altına almıştır. Şirketimiz, ilgili kanunun ilgili maddesinde yer alan tüm durum ve şartları yüksek düzeyde hassasiyetler gözeterek kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymaktadır. Bu doğrultuda kişisel veri sahibi sıfatıyla;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi durumunda ne şekilde ve nasıl işlendiği hakkında bilgi sahibi olma,
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenip işlenmediği hakkında bilgi talep etme,
 • Yurt dışı ya da yurt için fark etmeksizin kişisel verilerinizin paylaşıldığı ya da aktarıldığı üçüncü taraf kişi ya da kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olma,
 • Kişisel verilerinizin veri sahibi tarafından yanlış, eksik ya da hatalı işlenmesi durumunda; söz konusu aksaklığı gidermeyi talep etme ya da değişiklik yapmayı isteme,
 • İlgili kanunda belirtilen hususlar çerçevesinde işlenen verilerinizin artık işlenmesini gerektirmeyecek bir durum ortaya çıkması halinde, bu verilerin imha edilmesini ya da kısmen silinmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin herhangi bir türden araçla analiz edilmesinin ardından tarafınızın zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini isteme

Haklarına sahipsiniz. İlgili haklarınızı kullanmak amacıyla tarafımıza aşağıda belirtilen iletişim yöntemlerini kullanarak ulaşabilir ve bu hakları kullanmak istediğinizi iletebilirsiniz. MAHYR Kurumsal Danışmanlık olarak 6698 sayılı KVKK tarafından düzenlenen veri sahibinin haklarını yüksek düzeyde hassasiyetle önemsiyoruz.

İletişim

Şirket Bilgileri             : MAHYR Kurumsal Danışmanlık

Telefon Numarası       : +90( 212) 872 38 60

GSM                            : +90 (533) 336 16 65

E-Mail Adresi              : info@mayhr.net

Adres                          : Istanbul Outlet Park AVM Kat:2 No:64 Beylikdüzü/ISTANBUL