İstanbul Outlet Park AVM Kat: 2 No: 64 Beylikdüzü / İstanbul

BİZE YAZIN

info@mayhr.net

BİZE ULAŞIN

0533 336 16 65

Yabancı Çalışma İzni

Yabancı Çalışma İzni

Yabancı Çalışma İzni

Herkes en iyi şartlarda bir yaşam sürmek ister. Bununda yolu da öncelikle iyi gelir sağlayan bir işten geçer. Bu işi yurtiçinde bulabileceğiniz gibi yurtdışının kendine has imkanlarından da faydalanabilirsiniz. Ancak yabancı bir ülkede çalışabilmek için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi şarttır. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların da burada çalışabilmesi için yasal olarak izin alması gerekir. Söz konusu bu izin Uluslararası İşgücü Kanunu’nun ilgili yasasında belirlenen usul ve esaslar ile belirlenmektedir. Yabancı çalışma izni olarak geçen bu izni bir yabancı danışmanlık firmasından hizmet alarak hızlı bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bu kapsamda MAYHR.NET Danışmanlık olarak sizlere hem hızlı hem de güvenilir hizmetlerimizi sunuyoruz.

Çalışma izni, ikametgâh izni ve yabancı sağlık sigortası başvurularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı çalışma izni, yasal bir zorunluluk olup her iki tarafı da bağlayıcıdır. Çünkü sadece çalışanın değil, o çalışana istihdam eden birey ya da kuruluşları da bağlar. Dolayısıyla bu kanuni zorunluluğun yerine getirilmesi şart olup birçok kriterle belirlenmektedir. Bunun yanında Türkiye’de çalışacak yabancı kişi ve çalıştıran kurum kendisinden istenen tüm kriterleri sağlasa bile bu izin verilmeyebilir. Çünkü yerine getirilmesi gereken birçok özel gereklilik vardır. Yabancı çalışma izni alırken uzman bir yabancı danışmanlık firmasından yardım alınmasının önemi de işte burada yatar. Bu noktada MAYHR.NET Danışmanlık firmamız sizler için tüm süreci yönetir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ÇEŞİTLERİ

Süreli Çalışma İzni

Yabancı çalışanın işin süresi, hizmet akdi ve ikamet iznine göre belirli bir meslek, iş ve işletmede çalışması için ilk başvuruda 1 yıl uzatmalarda ise 2 veya 3 yıl olarak verilen izne, süreli yabancı çalışma izni denir. Bu izin süresi dolduktan sonra ise aynı işletme veya meslekte çalışmak kaydı ile 2 yıla kadar uzatılabilmektedir. 3 yılın dolmasının ardından ise aynı meslekte fakat farklı işyerinde çalışmak kaydı ile 6 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Bunun yanında bu kişinin eşi ve çocukları da en az 5 yıl boyunca kesintisiz ve kanuni olarak Türkiye’de ikamet ederse onlara da süreli izin verilebilmektedir. Ayrıca bu iznin ilgili bakanlık kararı ile coğrafi geçerlilik alanı daraltılabilmekte veya genişletilebilmektedir. Bu iznin alınması için gerekli evraklar:

 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son yıla ait Kurumlar Beyannamesi
 • Sgk e-bildirge yetkilisine ait e-imza
 • Yabancının pasaport fotokopisi
 • Yabancının diploma tercümes
 • Yabancıya ait 1 adet biometrik fotoğraf

Bağımsız Çalışma İzni

Kanuni olarak Türkiye’de en az 5 yıl kesintisiz ikamet eden yabancılara verilen bağımsız çalışma izni, kişinin istihdam üzerinde olumlu etkileri olması şartıyla verilmektedir. Kişinin yaptığı çalışma ile ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması gerekir. Söz konusu istihdam ve ekonomik kalkınmaya katkıları ise ilgili mercilerin beyanları ile belirlenmektedir. Bağımsız yabancı çalışma izni mesleki hizmetler kapsamında kalan kişilere verilmektedir. Bu kişiler ilgili mevzuatların belirlediği kriterlerdeki mesleklerini yaptıklarına dair belgeyi ise çalıştıkları kurum ya da kuruluşlardan alarak bakanlığa ibraz eder.

Şayet uygun görülüyorsa izin verilirken bu hak 3 ay boyunca geçerliliğini korur. Bu iznin alınması için gerekli evraklar:

 • İzni alacak kişinin geldiği ülkeden aldığı vergi sicil belgesi
 • Çalışacak kişinin faaliyet göstereceği mesleğe yönelik mesleki, teknik ve bilimsel evraklar
 • Yabancının Türkiye’de kanuni ve kesintisiz olarak 5 yıl ikamet ettiğine dair emniyetten alınan belgeler
 • İlgili yasanın 40. maddesinde belirtilen evraklar

Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz ve kanuni olarak ikametgâh eden ve 6 yıl süresince yasal olarak çalışan yabancılara sınırsız izin verilmektedir. İzni alacak yabancının çalışma hayatındaki gelişmeler ve iş piyasasındaki durumu ise izin verilirken dikkate alınmaz. Çünkü ilgili mercilerin onay vermesi yeterlidir. Bu izin kişiyi coğrafi alan, mülki, mesleki ve işletme olarak sınırlandırmaz. Bu iznin alınması için gerekli evraklar:

 • Kişinin en az 8 yıl kesintisiz ve kanuni olarak Türkiye’de ikamet ettiğine dair emniyetten alınan evraklar
 • İşyerinden toplamda 6 yıllık yasal çalıştığını belirleyen evraklar
 • Şehir planlayıcı, mimar ve mühendis olarak çalışacak olan yabancıların, görev alacağı mesleğe ait odadan alacağı geçici üyelik belgesi

İstinai Çalışma İzni

İstisnai yabancı çalışma izni; Türkiye’nin taraf olduğu çoklu ve ikili sözleşmelerle aksi belirtilmediği sürece bazı statülere verilen izinlerdir. Bu izni alan kişiler kanunda belirtilen izin sürelerine tabi tutulmaz. İzni alacak yabancı kişilerin mesleki hizmete dair mevzuatlara ve ulusal mevzuatlara uygun davranması şarttır. İstisnai izin verilen statüler:

 • Kültürel ve bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek için 4 aydan fazla süre Türkiye’ye gelecekler,
 • Kanun kapsamında yetki verilmiş bakanlar ve her türlü tesis, hizmet ve mal alımı yapacaklar ile inşaatta çalışacak kilit personeller,
 • AB üyesi ülke vatandaşları ile AB üyesi olmayan eş ve çocukları,
 • Türkiye’de doğan ve burada meslek, yüksek okul ve üniversiteden mezun olanlar,
 • Bir Türk ile en az 3 yıl evli kalanlar,
 • Türkiye’de büyükelçilik bünyesinde görev yapan kültür, din görevlileri ile öğretmenler ile onların eş ve çocukları,
 • Kilit personeller,
 • Sportif, kültürel ve bilimsel amaçlı kısa süreliğine Türkiye’ye gelenler,
 • AB üyesi ülkelerin vatandaşlarıyla onların eş ve çocukları,
 • 2510 sayılı kanun kapsamındakiler,
 • Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 • Türkiye’ye yerleşen yabancılar ile onların eş ve çocukları, istisnai yabancı çalışma izni alabilirler.

Bu iznin iptal ve uzatılması yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olarak yapılmaktadır. Bunun yanında verilen izinler ilgili mesleki mevzuatlara uyulmadığı takdirde iptal edilebilmektedir.

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de çalışacak yabancılar alacakları çalışma izni için müracaatlarını www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden yapması gerekir. Web sitesinde yer alan Yabancı Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi‘ne giriş yaptıktan sonra işlem adımları takip ederek müracaatlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yapılacak işlem adımları ise yurtiçinden ve yurtdışından başvurular şeklinde iki kategoride gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında izin süresini uzatmak isteyenlerde buradan müracaat eder. Tüm bu süreçleri sizin için güvenilir ve hızlı bir şekilde yönetiyoruz. Siz de MAYHR.NET Yabancı Danışmanlık olarak sunduğumuz hizmetlerden bizimle iletişime geçerek kolayca yararlanabilirsiniz.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İÇİN YURTİÇİNDEN YAPILACAK BAŞVURULAR

Yurt içinden yabancı çalışma izni almak için müracaat edeceklerin en az 6 ay süreli ikametgâh izinlerinin bulunmaları gerekir. Bunun yanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş yabancılardan Türkiye’de yasal olarak bulunduğu halde ikametgahı olmayanlar da çalışma izni almak için başvuruda bulunabilmektedir.

Yurtiçi başvurularında süresiz veya bağımsız yabancı çalışma izni alacaklar şayet çalıştığı işyerine bağlı bir işlem yapacaksa bu işletmeye ait bir elektronik tebligat adresi kullanması gerekir. Başvuru da istenen evrakların ise elle veya posta adresiyle ilgili bakanlığa 6 iş günü içerisinde gönderilmesi gerekir. Bunun yanında çalışma izinlerini aldıktan sonraki bir ay içerinde işbaşı yapmaları şarttır. Söz konusu süre duruma göre 1-6 ay arasında değişebilmektedir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İÇİN YURTDIŞINDAN YAPILACAK BAŞVURULAR

Şayet yabancı çalışma izni için yurtdışından başvuracaksanız öncelikle olarak bulunduğunuz ülkedeki Türk konsolosluğuna müracaat etmeniz gerekir. Yapılan başvurunun ardından ise Türkiye’de bulunan işyeri veya yetkili kıldığı avukat online olarak müracaat etmelidir. Bu müracaat ise konsolosluk başvurusundan 10 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Yapılan online başvuruda çalışacak kişiye verilen referans numarası da sisteme girilmelidir.

İşveren veya vekilinin yaptığı bu başvuru sonrasında ise belirtilen evrakların 6 iş gününde ilgili bakanlığa iletilmesi gerekir. Bakanlık verilen evraklar üzerinde yaptığı değerlendirme sonrası ise gerekli gördüğü takdirde farklı mercilerin görüşlerini alabilmektedir. Sonrasında ise onay ya da ret kararı vermektedir. Bundan sonrası ise şayet yabancı çalışma izni alındı ise kişinin belirtilen güncel vize harcını ödemesi gerekir. Ardından ise kişinin Türkiye’ye 180 gün içerisinde giriş yapması şarttır.

İzin Süresinin Uzatılması Nasıl Yapılır?

Yabancı çalışma izni dolmak üzere olan bir kişi bu iznini yeniletmek istiyorsa uzatma işlemleri için müracaat etmesi gerekir. Müracaatını izninin bitmesine 60 gün kaldıktan sonra yapabilirken başvuruyu online sistem üzerinden yapması yeterlidir. Şayet çalıştığı işyeri yabancı çalışanının süresini uzatmasını olumlu karşılıyor ise süre maksimum 2 yıl uzatılabilmektedir. Söz konusu bu süre diğer uzatma başvurularında ise 3 yıla kadar çıkartılabilir.

Bunun yanında süresiz çalışma izinleri her 5 yılın sonunda yenilebilmektedir. Ancak başvurunun izin süresi dolmadan 6 ay içerisinde yapılması zorunludur. Ayrıca yabancı çalışan uzatma başvurusu onay alana kadar, iznin bitiminden itibaren 90 gün kadar çalışabilmektedir. Nitekim işveren ve yabancı çalışanın bu durumu göz önüne alarak izni bitmeden önce belirtilen sürede müracaat etmesi önerilmektedir. İşte bu noktada yabancı danışmanlık firmasından yardım alması işlem hızlılığı ve pratikliği açısından oldukça değerlidir.

İZİN SÜRESİNİ UZATIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bitiş tarihi yaklaşan yabancı çalışma izni şayet uzatılacaksa yukarıda belirtilen tarihlerde başvurulması gerekir. Yapılacak olan başvurunun reddedilmemesi için ise istenilen evrakların eksiksiz, doğru ve zamanında ulaştırılması gerekmektedir. Bunun yanında yabancı çalışanın ve işverenin bazı hususlara azami özen göstermesi gerekir. Söz konusu bu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Yabancı Çalışanın Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Yabancı çalışanın herhangi bir suç işlememesi.
 • Çalışanın izin süresince toplamda 6 aydan fazla Türkiye dışında kalmaması.

İşverenin Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Firmada çalıştırılacak 1 yabancı çalışan için en az 5 T.C. vatandaşının istihdam edilmesi.
 • Firmaya ait vergi borcu bulunmaması. SGK borcu olmaması ve yabancı çalışanın sigortasının olması.
 • Yabancı çalışanın maaşının tam ve gününde banka aracılığı ile yatırılmış olması.

Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yabancı çalışma izni başvurusu ardından 6 gün içerisinde istenen evrakların bakanlığa ulaştırılması gerekir. Bunun yanında söz konusu evrakların asıllarının bakanlığa posta veya elle ulaştırılabilmesi mümkündür. Çalışma izni alacak yabancılar için gereken evraklar yurtdışı, yurtiçi yapılacak başvurulara göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca işveren ve yabancı çalışanın hazırlaması gereken evraklarda farklıdır. İzin süresini uzatmak içinde farklı evraklar istenebilmektedir.

YABANCI İŞÇİNİN VERMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Pasaport fotokopisi
 • En az 6 ay geçerli ikametgâh
 • Şayet eğitim kurumlarında çalışılacaksa Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yeterlilik belgesi
 • Türkiye dışında yüksek öğrenim gören yabancı çalışanlar için denklik belgesi
 • Türkçe tercümesi yapılış ve resmi makamlarca onaylanmış geçici mezuniyet belgesi ya da diploma

ŞVERENİN VERMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • İzin başvuru formu
 • Uzman statüsünde yabancı çalıştıracak işyerlerinde hizmet gören Türk vatandaşlarının maaşları
 • İşveren ve yabancı çalışan arasındaki iş sözleşmesi
 • E-imza
 • İşyeri kuruluş sermaye ve ortaklık durumu gösteren resmî gazete
 • Noter onaylı bir önceki seneye ait bilanço ve kâr zarar tabloları

YURTİÇİ BAŞVURULARI İÇİN YABANCI ÇALIŞANIN VERMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Diplomanın fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi
 • En az 6 ay geçerli olan oturma izninin fotokopisi
 • İşveren ile yabancı çalışan arasındaki iş sözleşmesi

YURTİÇİ BAŞVURULARI İŞVERENİN VERMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • E-imza
 • Faaliyet belgesi
 • Türk Ticaret Sicili Gazetesi
 • SMMM tarafından onaylanmış bir önceki yıla ait kar-zarar tablosu ile bilanço

YURTDIŞI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Yabancı çalışan, yukarda belirtiğimiz belgelere ek olarak 1 adet fotoğraf sunması gerekir.
 • İşveren yukarıda belirttiğimiz evraklara ek olarak pasaport fotokopisini ve yabancı işçinin diplomasını sunması gerekir.

Söz konusu bu evraklardan özellikle iş sözleşmesi çok değerlidir. Bunun yanında sözleşmede iş tanımının ve maaşın tam olarak belirtilmesi ise başvurunun reddedilme olasılığını düşürmektedir. Ayrıca maaş tutarlarının bakanlığın belirlediği minimum miktarlardan daha aşağı bir rakam olmaması gerekir.

İZİN SÜRESİNİN UZATILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Son yıla ait Kurumlar beyannamesi
 • Firmanın en son tarihli sermeyesini ve ortak sayısını belirten Ticaret Sicil Gazetesi
 • Eski çalışma izin belgesi
 • Pasaportun fotokopisi
 • Uzatma başvuru formu

Bu evraklar 2023 yılı için de aynı olacak gibi görünüyor.

Yabancı Çalışma İzni Ücreti Ne Kadardır?

Yabancı çalışma izni alırken yönetmelik ile belirlenen prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Bunun yanında bu izni almanın bir maliyeti vardır. Ayrıca iznin alınabilmesi için güncel harç ve masrafların zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerekir. Aksi takdirde yetkili merciler tarafından başvurular reddedilebilmektedir. Dolayısıyla güncel harç ve masrafların istenen izin türüne ve süresine göre ödenmesine titizlik gösterilmesi gerekir. Son 3 yılı içeren harç ve masraf listesi aşağıda verilmiştir.

 Süreli izinlerde istenen harç ve masraflar yıl bazında değişiklik göstermektedir. Aynı şekilde 2023 yılında yabancı çalışma izni ücretleri konusunda da değişiklik söz konusu olacaktır. Yukarıdaki tabloda yer alan 1 yıllık bedel 2 ve 3 yıl olduğunda ise miktar iki ve katları şeklinde ilerlemektedir. Ayrıca izin sürenin uzatılması durumunda da aynı harç miktarı ödenmektedir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ 2023

Yabancı çalışma izni ücreti 2023 yılı ile ilgili tutarlar ise henüz belli değildir. 01.01.2023 tarihi itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmî sitesi üzerinden çalışma izinleri bölümünden yeni ücretleri öğrenmek mümkündür. Bunun yanında 2021 ve 2022’de güncellenen harç miktarlarına bakıldığında bir önceki yıla göre %13-28 arasında bir artış olmuştur. Şayet yeni yılda güncel tutarlar belirlenmeden hazırlık yapacaksanız bu oranları göz önüne alarak bir planlama yapabilirsiniz.

Resmî Gazete’de 12. ayın sonlarına doğru yayınlanan harç ve masraf miktarları aksi belirtilmediği sürece Türk Halk Bankası, Türk Vakıflar Bankası ve T.C. Ziraat Bankasına yatırılması gerekir. Bunun yanında tutarlar Maliye Bakanlığı’na ait hesap numaralarına yatırılmaktadır. Ayrıca “Harçlar Kanunu Genel Tebliği”ne göre kayıp kart ücreti (izin belgesinin kaybedilmesi durumunda) olarak çalışma izni için ödenen tutarın hemen hemen yarısı talep edilmektedir. 1 yıldan uzun süreli olan izinlerde her yıl için 3090,20 TL talep edilmektedir. Bu rakam 2023 için geçerli olup 2024’te belirtilen oranlarda artış gösterecektir.

Yabancı çalışma izni hem çalışacaklar için hem de çalıştıran firma veya bireyler için önemli bir belgedir. İzin olmadan çalışılması durumunda her iki taraf içinde ciddi ceza ve yaptırımları vardır. Bunun yanında uzatılması gereken çalışma izninin uzatılmaması kalıcı bir hak kaybına neden olur. Yanlış hazırlanan evrak ve işlem adımları çok önemli bir işin kaçırılmasına neden olur. Bu yüzden uzman bir yabancı danışman firmasından destek almak her zaman en doğru adımdır. Bu kapsamda MAYHR.NET Yabancı Danışmanlık firması olarak sunduğumuz güvenilir hizmetlerimizden 2023 yılında da yararlanabilirsiniz.

ÜCRET:

Yabancı Çalıştırma İzni Harcı 2023                                                          3.090,20 TL

Yabancı Çalışma İzni Kart Bedeli                                                                356,00 TL

Hizmet Bedelimiz                                                                                   3750+KDV TL